Mezinárodní standardy (norma ISO/IEC 11801-1:2017) definuje sedm kategorií kabeláže Cat.5e, Cat.6, Cat.6A, Cat.7, Cat.7A, Cat.8.1 a Cat.8.2. 

Kategorie 3 

Slouží k připojení hlasových služeb z páteřních telefonních rozvodů do strukturované kabeláže.

Kategorie 5e 

Komponenty kategorie 5e nabízejí maximální přenosovou rychlost 1 Gigabit/s, které odpovídá protokol 1000BASE-T. Pro tento přenos je potřebná šířka přenosového pásma 100MHz.

Jelikož přenosová rychlost 1Gbit/s je pro Cat.5E garantována normou a šířka pásma 100 MHz byla zvolena s 20% rezervou. 

Kategorie 6

Komponenty kategorie 6 nabízejí stejně jako předchozí kategorie maximální přenosovou rychlost 1 Gigabit/s, které odpovídá protokol 1000BASE-T. Šířka přenosového pásma dle normy ISO je 250MHz.

Kategorie 6A

Komponenty kategorie 6Anabízejí nejrychlejší přenosovou rychlost 10 Gigabit/s, které odpovídá protokol 10000BASE-T. Pro tento přenos je potřebná šířka přenosového pásma 500MHz.

Kategorie 7 a 7A

Využití této kategorie je zatím především pro velká datová centra. Od nižší kategorie 6Ase liší pouze vyšší odolností vůči elektromagnetickému rušení. 

Kategorie 8.1 a 8.2

V úpravě mezinárodní normy ISO/IEC 11801-1:2017 byla představena nová kategorie kabeláže Cat.8. Tato kategorie je dále dělí na Cat. 8.1, která podporuje nejrozšířenější konektor RJ45 a 8.2, která je určena pro použití s konektory GG45 nebo ARJ45. Kategorie umožňuje přenosovou rychlost až 25 Gigabit/s a 40 Gigabit/s na vzdálenost na max. 30m. Využití této kategorie je především pro velká datová centra.