Koaxiální kabely

Koaxiální kabel je asymetrický souosý (co-axial) elektrický kabel s jedním válcovým vnějším vodičem (stíněním) a jedním vnitřním (středovým) vodičem. Vnější a vnitřní vodič jsou odděleny nevodivou vrstvou (dielektrikem).

Pomocí vnitřního a vnějšího vodiče lze přenášet stejnosměrný proud (napájení anténních předzesilovačů) a elektromagnetické vlnění o vysokém kmitočtu (audio, video, data).

Přenášený signál je reprezentován napětím mezi oběma vodiči (středovým a jeho vodivým opletením), neboli rozdílem elektrických potenciálů obou vodičů.

Důležitým parametrem koaxiálního kabelu je impedance měřená v ohmech. Vyjadřuje odpor, který kabel klade střídavému proudu.

Pro TV rozvody se používají kabely s impedancí 75 ohmů a pro přenos dat se používají koaxiální kabely s impedancí 50 ohmů.

Základní části koaxiálních kabelů

Středový vodič

Středový (vnitřní) vodič koaxiálního kabelu Belden je vyrobený z čisté mědi, nejedná se tedy o ocelové poměděné jádro či měď s různými příměsemi.

Jedinou výjimkou je nejtenčí kabel H122.

Dielektrikum

Koaxiální kabely Belden jsou opatřeny pěnových dielektrikem, které je vyráběno vháněním inertního dusíku do polyetylenu. Takto vyrobené pěnové dielektrikum má tyto hlavní výhody:

  • voděodolnost, odolnost proti vlhnutí
  • tenčí, ohebnější a snadněji instalovatelný kabel
  • mechanická robustnost a vysoká odolnost proti smáčknutí - ani při větším tlakovém namáhání nedojde k vodivému propojení středového vodiče a stínění (vnitřního a vnějšího vodiče)

Vnější vodič - stínění

Většina kabelů je opatřena dvojím stíněním a to fólií a opletením.