Certifikace strukturované kabeláže CTnet™ a prodloužená záruka

Certifikovaný technik "Certified Installer CTnet™"

Držitel certifikace „Certified Installer CTnet™" je prověřený partner s potřebnými znalostmi pro instalaci strukturované kabeláže nebo optické kabeláže. Certifikát partnera opravňuje k získání prodloužené záruky na produkty CTnet™.

 1. Podmínky
  • Majitelem certifikace „Certified Installer CTnet™ se může stát osoba nebo firma s platným živnostenským oprávněním pro činnost montáže slaboproudých instalací
  • Zájemce zároveň musí prokázat potřebné znalosti pro instalaci strukturované kabeláže nebo optické kabeláže absolvováním certifikačního školení nebo prokázáním se platným certifikátem vydaným jiným certifikačním školitelem, certifikát nesmí být starší 5 let (výrobce kabeláže CTnet si vyhrazuje právo posoudit platnost certifikátu vydaného jiným certifikačním školitelem, příp. certifikát neakceptovat).
 2. Platnost certifikátu
  • Platnost certifikátu je 2 roky od data vystavení
  • Platnost certifikátu se automaticky prodlužuje o 1 rok od poslední registrace prodloužené systémové záruky strukturované kabeláže
  • Certifikát je možné prodloužit absolvováním certifikačního školení CTnet
 3. Všeobecné podmínky
  • Výrobce kabeláže CTnet si vyhrazuje právo změnit podmínky získání a prodloužení certifikace nebo certifikát v průběhu jeho trvání instalační společnosti odebrat.

Formulář pro získání certifikace "Certified Installer CTnet™"

Záruka instalačního materiálu strukturované kabeláže CTnet

Za kvalitou našich produktů si stojíme, a tak na komponenty CTnet nabízíme prodlouženou záruku 25 let. V rámci systémové záruky pak výrobce garantuje (v případě uznané reklamace) výměnu komponentů vadného přenosového kanálu (konektor, panel, kabel apod.).

 1. Podmínky záruky CTnet
  • Produkty CTnet v dané instalaci musí být nové - tj. dříve nepoužité a zakoupené před méně než rokem.
  • Montáž těchto prvků byla provedena zaměstnanci instalační firmy, kteří vlastní platný certifikát "Certified Installer" opravňující k nabízení záruky CTnet (vždy k danému typu kabeláže - tj. metalická a optická).
  • Instalační firma, která žádá o záruku CTnet, musí řádně vyplnit formulář potřebný k identifikaci instalace.
 1. Na co se vztahuje záruka CTnet
  • Na produkty označené prodlouženou zárukou.
 1. Na co se nevztahuje záruka CTnet
  • Náhodné nebo záměrné poškození kabelů nebo komponentů CTnet v dané instalaci.
  • Poškození kabelů nebo komponentů CTnet produkty třetích stran.
  • Poškození kabelů nebo komponentů CTnet povětrnostními vlivy, živelnými katastrofami nebo jinými externími vlivy (např. vlhkost, prašnost, kouř, chemické působení atd.). 

Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, žádost o Systémovou záruku se provádí písemně (emailem) ve spolupráci s distributorem CEIT Brno s.r.o.

Instalační firma - certifikovaný partner poskytne informace k danému projektu a originál měřící protokoly ze schváleného certifikačního testeru (Fluke, Ideal, a jiné -  seznam u výrobce) a patrové výkresy resp. floor plán a seznam použitého materiálu. Doporučena je i fotodokumentace z průběhu instalace projektu (rozvaděče, trasy, zásuvky apod.).

Po kontrole výrobcem a při akceptaci měřících protokolů pak výrobce vystaví certifikát na konkrétní projekt a zákazníka, a pro daný rozsah systémové záruky.