Reakce strukturované kabeláže na oheň

Reakce strukturované kabeláže na oheň

Dle normy ČSN EN 50575:2015 a nařízení EU se od roku 2017 zavedla jednoznačná klasifikace protipožárních vlastností kabelů. V následují tabulce najdete rozdělení datových kabelů dle příslušných protipožárních klasifikací


Stíněná, nestíněná síť a Alien Crosstalk

Stíněná, nestíněná síť a Alien Crosstalk

UTP Nestíněný: Komponenty a kabel není chráněný stíněním vůči elektromagnetickému rušení

FTP Stíněný: Komponenty a kabel je chráněný stíněním vůči elektromagnetickému rušení

Další