Dátové rozvádzače - Výška (Vnější výška) - 15U (770mm)