Dátové rozvádzače - Výška (Vnější výška) - 18U (901mm)