Dátové rozvádzače - Výška (Vnější výška) - 22U (1080mm)