Dátové rozvádzače - Výška (Vnější výška) - 27U (1300mm)