Dátové rozvádzače - Výška (Vnější výška) - 32U (1525mm)