Dátové rozvádzače - Výška (Vnější výška) - 42U (1970mm)