Dátové rozvádzače - Výška (Vnější výška) - 45U (2105mm)