Dátové rozvádzače - Výška (Vnější výška) - 47U (2194mm)