Dátové rozvádzače - Výška (Vnější výška) - 4U (280mm)