Dátové rozvádzače - Výška (Vnější výška) - 6U (370mm)