Dátové rozvádzače - Výška (Vnější výška) - 9U (500mm)