Optické mikrokabely pro zafukování

MK-DX26 KDP MK-LSX6