Maximální přenosové rychlostiKlasifikace kabelů dle CPR

Stíněná, nestíněná síť a Alien Crosstalk

Stíněná, nestíněná síť a Alien Crosstalk

UTP Nestíněný: Komponenty a kabel není chráněný stíněním vůči elektromagnetickému rušení

FTP Stíněný: Komponenty a kabel je chráněný stíněním vůči elektromagnetickému rušení


Rozdělení datových konektorů

Rozdělení datových konektorů

Dle doporučení ISO normy jsou pro jednotlivé kategorie kabeláže používány rozdílné typy konektorů (jacků). Pro Cat. 5e, 6, 6A, 8.1 jsou využívány standardně konektory RJ45. Novější kategorie kabeláže 7, 7A, 8.2 jsou nejčastěji osazovány konektory ARJ45 nebo CG45.

Další